Na stránke
Webshop

Traffic Statistics
Prihlasovacie meno:
Heslo:

Registrácia >

Partneri:
 
Stavebný systém Baucell

Idea nášho systému využíva zásady skladačky LEGO. Spočíva na nezvykle jednoduchom a rýchlom spôsobe montáže polystyrénových prvkov izolačno - šalovacieho systému Baucell, ktorý sa vypĺňa betónom.
Týmto spôsobom vznikne výhodná konštrukcia steny (betónová), majúca revolučné izolačné vlastnosti (polystyrén) - Uo<0,27 W/m2K pri systéme Start (hr. 250 mm) a Uo<0,24 W/m2K pri systéme Basic (hr. 250 mm). Pre porovnanie: tento súčiniteľ prestupu tepla by sa dosiahol pri stene z plných tehál pri hrúbke okolo 180 cm.

Tento moderný, hospodárny, ľahko realizovateľný a súčasne lacný systém výstavby umožňuje realizáciu rodinných, viacgeneračných ako aj úžitkových domov.
Vzhľadom na modul, ktorý je umiestnený vo forme, vzniknú na bočnej stene prvkov systému "Baucell" zvislé čiary, ktoré umožňujú rezať prvky s presne 5 cm-om rastry, čo umožňuje realizovať akýkoľvek stavebný objekt. Prvky je možné deliť pílkou na drevo alebo rozohriatým odporovým drôtom.
Steny stavby v našom systéme majú hrúbku 25, 30, 40 alebo 50 cm, pričom hrúbka betónu vo všetkých prípadoch ostáva nezmenená (15 cm). Vo fáze výstavby vytvoria stenové diely stratené debnenie pre betón a po jeho zviazaní vznikne dokonalá tepelná izolácia celého objektu.
Týmto spôsobom sa vytvorí betónový skelet s veľkou tuhosťou, čo má mimoriadny význam v prípade slabých pôd alebo deformáciách po podzemnej ťažbe.
V systéme "Baucell" sa nachádza široký sortiment prvkov, ktoré umožňujú ľubovoľné tvary steny, čo je dôležité  v prípade prekladových a vencových prvkov, čím je zabezpečená stálosť tepelnej izolácie stien a eliminujú sa tepelné mosty  v budove, čo predchádza strate tepla.

Systém "Baucell" je možno rovnako úspešne využiť na výstavby stien pivníc ako aj stien základov. Výrobca vyvinul izolačnú základovú platňu, ktoré sú novinkou v tomto stavebnom odvetví a tým pádom urýchlime výstavbu. 
Pochopiteľne v takom prípade, rovnako ako aj pri tradičnej technológií je potrebné vykonať vodorovnú ako aj zvislú izoláciu proti vode, uvedený materiál je nehorľavá a samozhášací.
Neoddeliteľnou súčasťou celého systém sú strešné tvarovky, použitým týchto tvaroviek nám vznikne strecha bez tepelných mostov ktoré dosiahne vynikajúce tepelnoizolačné vlastnosti (U=0,20 W/m2K). Spôsob ukladania týchto prvkov je nesmierne jednoduchý.
Ukladajú sa bezprostredne na krokvy, ktoré sú rozostavené od seba vo vzdialenosti 90 cm osovo, následne sa pribíjajú klincami s podložkou na krokvy.
Na takto uložené strešné diely sa ukladajú betónové alebo keramické škridle na latovú vzdialenosť 33cm.
Vysoká termická izolácia stien, ako aj strechy spôsobuje, že v dome vybudovanom v našom systéme panuje v lete príjemný chlad, naopak v zime je skoro pri štvornásobne menších nákladoch na palivo, príjemne teplo.
So systémom Premium (hr. 40 cm) a Extrem (hr. 50 cm) sa dá vybudovať aj pasívne budovy, kde už nepotrebujete klasický vykurovací systém.
Systém, ktorý Vám predstavujeme má ešte jednu podstatnú výhodu, ktorú sme spomínali na začiatku, a to že je lacný a variabilný, stavebné prvky z tohto systému sú reciklovateľné.
Realizácia každého objektu bez ohľadu na jeho tvar a funkciu dosahuje úsporu od 46% nákladov voči tradičnému spôsobu výstavby.
Všetky práva vyhradené. Aktualizované 24/11/2018  WebDesign