Na stránke
Webshop

Traffic Statistics
Prihlasovacie meno:
Heslo:

Registrácia >

Partneri:
 
Veniec
Vencové tvarovky podobným spôsobom spájame ako stenové elementy, zapadajú do vrchných stenových radov. 
    
Basic vencová tvarovkaEshop ->

 

Materiál : NEOPOR 2400

 

Rozmery: 25*100*25 cm (Š-DL-V)

 

Základná λ hodnota: 0,032 W/mK

 

Hrúbka tepelnej izolácie: 10 cm

 

Množstvo v balení: 10 ks

 

Základná surovina prepojenia: plast

 

Objemová hmotnosť: 22-23 kg/m3

 

Súčiniteľ prechodu tepla: 0,24 W/m2K

 

Jednotka: 1 bm


Standard vencová tvarovka

Eshop ->

 

Materiál : NEOPOR 2400

 

Rozmery: 30*100*25 cm (Š-DL-V)

 

Základná λ hodnota: 0,032 W/mK

 

Hrúbka tepelnej izolácie: 15 cm

 

Množstvo v balení: 10 bm

 

Základná surovina prepojenia: plast

 

Objemová hmotnosť: 22-23 kg/m3

 

Súčiniteľ prechodu tepla: 0,18 W/m2K

 

Jednotka: 1 bm


Premium vencová tvarovka

Eshop ->Materiál : NEOPOR 2400

 

Rozmery: 40*100*25 cm (Š-DL-V)

 

Základná λ hodnota: 0,032 W/mK

 

Hrúbka tepelnej izolácie: 25 cm

 

Množstvo v balení: 10 bm

 

Základná surovina prepojenia: plast

 

Objemová hmotnosť: 22-23 kg/m3

 

Súčiniteľ prechodu tepla: 0,11 W/m2K

 

Jednotka: 1 bm

 

Extrem vencová tvarovka

Eshop ->

 

Materiál : NEOPOR 2400

 

Rozmery: 50*100*25 cm (Š-DL-V)

 

Základná λ hodnota: 0,032 W/mK

 

Hrúbka tepelnej izolácie: 35 cm

 

Množstvo v balení: –– bm

 

Základná surovina prepojenia: plast

 

Objemová hmotnosť: 22-23 kg/m3

 

Súčiniteľ prechodu tepla: 0,08 W/m2K

 

Jednotka: 1 bm

 

Preklad
Prekladové "U" tvarovky montujeme za sebou, pri stykoch treba podoprieť. Takýmto spôsobom vieme vyhotoviť preklady bez tepelných mostov v rôznych dĺžkach. Do prekladových tvaroviek treba uložiť armovanie podľa statického výpočtu.

Basic prekladová tvarovkaEshop ->

 

Materiál : NEOPOR 2400

 

Rozmery: 25*100*25 cm (Š-DL-V)

 

Základná λ hodnota: 0,032 W/mK

 

Hrúbka tepelnej izolácie: 10 cm

 

Množstvo v balení: 20 ks

 

Základná surovina prepojenia: xxxx

 

Objemová hmotnosť: 22-23 kg/m3

 

Súčiniteľ prechodu tepla: 0,24 W/m2K

 

Jednotka: 1 bm


Standard prekladová tvarovka

Eshop ->


 

Materiál : NEOPOR 2400

 

Rozmery: 30*100*25 cm (Š-DL-V)

 

Základná λ hodnota: 0,032 W/mK

 

Hrúbka tepelnej izolácie: 15 cm

 

Množstvo v balení: 15 bm

 

Základná surovina prepojenia: ––

 

Objemová hmotnosť: 22-23 kg/m3

 

Súčiniteľ prechodu tepla: 0,18 W/m2K

 

Jednotka: 1 bm


Premium prekladová tvarovka

Eshop -> 


Materiál : NEOPOR 2400

 

Rozmery: 40*100*25 cm (Š-DL-V)

 

Základná λ hodnota: 0,032 W/mK

 

Hrúbka tepelnej izolácie: 25 cm

 

Množstvo v balení: 10 bm

 

Základná surovina prepojenia: –-

 

Objemová hmotnosť: 22-23 kg/m3

 

Súčiniteľ prechodu tepla: 0,11 W/m2K

 

Jednotka: 1 bm


Extrem prekladová tvarovka

Eshop ->


Materiál : NEOPOR 2400

 

Rozmery: 50*100*25 cm (Š-DL-V)

 

Základná λ hodnota: 0,032 W/mK

 

Hrúbka tepelnej izolácie: 35 cm

 

Množstvo v balení: –– bm

 

Základná surovina prepojenia: ––-

 

Objemová hmotnosť: 22-23 kg/m3

 

Súčiniteľ prechodu tepla: 0,08 W/m2K

 

Jednotka: 1 bm

 

Uhlová tvarovka
Uhlovými tvarovkami vytvárame rôzne uhly, podobným spôsobom spájame ako stenové elementy. Rohy sú bez tepelných mostov.

Basic uhlová tvarovkaEshop ->

 

Materiál : NEOPOR 2400

 

Rozmery: 25*75*25 cm (Š-DL-V)

 

Základná λ hodnota: 0,032 W/mK

 

Hrúbka tepelnej izolácie: 10 cm

 

Množstvo v balení: –– ks

 

Základná surovina prepojenia: neopor plast

 

Objemová hmotnosť: 22-23 kg/m3

 

Súčiniteľ prechodu tepla: 0,24 W/m2K

 

Jednotka: 1 ks

 

Oblúková tvarovka
Oblúkovými tvarovkami vytvárame rôzne oblúky s pomocou uhlových tvaroviek s ktorými sa napájame na stenové elementy. 

Basic oblúková tvarovka


 

Materiál : NEOPOR 2400

 

Rozmery: 25*75*25 cm (Š-DL-V)

 

Základná λ hodnota: 0,032 W/mK

 

Hrúbka tepelnej izolácie: 10 cm

 

Množstvo v balení: –– m2

 

Základná surovina prepojenia: neopor

 

Objemová hmotnosť: 22-23 kg/m3

 

Súčiniteľ prechodu tepla: 0,24 W/m2K

 

Jednotka: 1 m2

 

Vyvyšujúca tvarovka
Vyvyšujúce tvarovky slúžia na vytváranie väčších výšok stien a  s ktorými sa napájame na stenové elementy.  

Basic vyvyšujúca tvarovkaEshop ->

 

Materiál : NEOPOR 2400

 

Rozmery: 5*100*5 cm (Š-DL-V)

 

Základná λ hodnota: 0,032 W/mK

 

Hrúbka tepelnej izolácie: 5 cm

 

Množstvo v balení: 20 ks

 

Základná surovina prepojenia: nie je

 

Objemová hmotnosť: 22-23 kg/m3

 

Súčiniteľ prechodu tepla: –– W/m2K

 

Jednotka: 1 bm

 

Uzatváracia tvarovka
Uzatváracie tvarovky slúži na uzatváranie stenových rohov a otvorov v stene. 

Basic uzatváracia tvarovkaEshop ->

 

Materiál : NEOPOR 2400

 

Rozmery: 15*5*25 cm (Š-DL-V)

 

Základná λ hodnota: 0,032 W/mK

 

Hrúbka tepelnej izolácie: 5 cm

 

Množstvo v balení: 50 pár

 

Základná surovina prepojenia: xxx

 

Objemová hmotnosť: 22-23 kg/m3

 

Súčiniteľ prechodu tepla: 0,24 W/m2K

 

Jednotka: 1 pár

 

Strešná tvarovka
Strešný systém predstavuje integrálnu časť celého systému "Baucell", no je možné ho použiť aj samostatne.
Je určení pre novostavby ale aj rekonštrukcie šikmých striech s ťažkou keramickou alebo betónovou krytinou ktoré majú latovú vzdialenosť od seba 32 cm.

Výhoda systému spočíva v jeho jednoduchosti a mnohých výhodách.

Systém zabezpečuje stopercentné zateplenie plochy strechy, pri skladanej izolácií ostáva 15% strechy nezateplenej.

Nahrádza celú skladbu strešnej skladby t.j latovanie, poistnú hydroizoláciu, tepelnú izoláciu, izoláciu proti vetru, chráni krov pred vlhkosťou.

Spôsob montáže strešných prvkov je nesmierne jednoduchý, tvarovky sa ukladajú bezprostredne na krokvy a následne sa k nim pribíjajú klincami, čím môže bez námahy vzniknúť priznaní krov.

Konštrukcia systému slúži ako debnenie je pochôdzna, na takto uložené strešné diely sa ukladá strešná keramická alebo betónová krytina.

Použitím systému sa dosiahne dokonalý izolačno-tepelný súčiniteľ Uo=0,20 W/m2K.

Vysoká termická izolácia strechy spôsobuje, že v dome panuje v lete príjemný chlad, naopak  v zime je skoro pri štvornásobne menších nákladoch na palivo, príjemne teplo.

Strešná tvarovka Eshop ->

 

Materiál : NEOPOR 2400

 

Rozmery: 33*180*17 cm (Š-DL-V)

 

Základná λ hodnota: 0,032 W/mK

 

Hrúbka tepelnej izolácie: 17 cm

 

Množstvo v balení: –-m2

 

Základná surovina prepojenia: neopor

 

Objemová hmotnosť: 22-23 kg/m3

 

Súčiniteľ prechodu tepla: 0,20 W/m2K

 

Jednotka: 1 m2

 

Stenové opory
Stenové opory slúžia na oporu stien pred zaliatým betónom celej výšky steny. Zabránia odchýleniu vybudovaných stien od zvislosti.

Všetky práva vyhradené. Aktualizované 24/11/2018  WebDesign