Na stránke
Webshop

Traffic Statistics
Prihlasovacie meno:
Heslo:

Registrácia >

Partneri:
 
Vetranie, spätné získavanie tepla
S narastajúcou úrovňou tepelného izolovania klesá podiel vykurovacieho tepla vyvinutého pre pokrytie tepelných strát obvodového plášťa, podľa toho narastá podiel tepelných strát vetrania.
Zníženie nákladov je možné dosiahnuť aj vynechaním spaľovacieho kotla
(a plynovú prípojku) alebo kondenzačného kotla (a olejovú nádrž). Ohrev vody možno zabezpečiť pomocou slnečných kolektorov. Malé tepelné čerpadlo prevezme túto úlohu pri zlých poveternostných podmienkach. 60 až 70% tepelnej spotreby je tvorenej spotrebou teplej vody.Redukovanie tepelných strát vetrania musí byť teda v prvej línii dosiahnuté cez tesné steny objektu. Redukovanie tepelných strát vetrania musí byť teda v prvej línii dosiahnuté cez hutnosť objektu. Ďalšia možnosť redukovania je v kontrolovanom vetraní, ktoré si vystačí s nižšou úrovňou výmeny vzduchu (objem interiérového vzduchu, ktorý sa za 1 hodinu vymení za vonkajší). Ďalšia možnosť energetickej úspory je v spätnom získaní tepla z opotrebovaného vzduchu.


Vetracie zariadenia so spätným získaním tepla

Aby boli tepelné straty vetrania čo najnižšie, pritom ale súčasne dodržaná hygienicky nutná výmena vzduchu, je v pasívnom dome vetracie zariadenie nevyhnutnosťou.
Čerstvý vzduch je privádzaný do obytných a nočných miestností, opotrebovaný vzduch je odvádzaný z kuchyne a kúpeľne. Spätným získaním tepla z opotrebovaného vzduchu je možné dodať čerstvému vzduchu až 85-92% tepla z opotrebovaného vzduchu.
Malé zariadenie na dohrievanie vzduchu, ktorý môže byť napr. prepojený so zariadením na prípravu teplej vody, postačuje na ohriatie vzduchu na želanú teplotu. Výhodné je čerstvý vzduch pred ohriať, resp. v lete predchladiť, už v zemnom tepelnom výmenníku.

Vetranie slúži k:
- privedeniu čerstvého vzduchu
- odvedenie škodlivín, opotrebovaného vzduchu a vlhkosti
- zdraviu, vyvarovaniu sa alergiám
- energetickej úspore
- zachovaniu stavebnej hmoty

Konštantný objem čerstvého vzduchu je filtrovaný, ohriatý a privedený do obývacích miestností a spálni. Rovnako veľký objem vzduchu je z kuchyne, kúpeľne a WC odvádzaný - je z neho odčerpané teplo a vyvedený von. Oba prúdy vzduchu sú poháňané ventilátormi s veľmi nízkym energetickým výkonom a zabezpečujú primeranú výmenu vzduchu v byte.
V centrálnom zariadení je z opotrebovaného vzduchu z bytu teplo odčerpávané a z prevažnej časti odovzdávané privádzanému čerstvému vzduchu. Pritom ale nedochádza k žiadnemu premiešaniu vzduchu, ani k preneseniu pachov.

Čerstvý vzduch môže byť privádzaný voliteľne cez zemný výmenník (potrubie v hĺbke cca. 2-2,5m) alebo priamo z vonku. Pre zimnú prevádzku musí byť zabezpečené nezamŕzanie zariadenia. Tomuto je možné zabrániť zemným výmenníkom alebo pred ohrievacím zásobníkom. Čerstvý vzduch je vedený cez alumíniový platňový výmenník.
Cez proti prúdový výmenník je energetický obsah čerstvého vzduch vymenený za energiu opotrebovaného vzduchu. Toto prebieha podľa kvality vetracieho zariadenia s účinnosťou až 95%. Privádzaný vzduch je rozdeľovaný do privetrávacej zóny. Do nej patrí obytná izba, spálne a detské izby. Vzduch prúdi cez prechodnú zónu (chodba) do miestností odvetrávacej zóny, napr. kuchyňa, WC alebo kúpeľňa. Tam je opotrebovaný vzduch odsávaný a odvetrávacím systémom cez tepelný výmenník vyvedený von.

Núdzové doplnkové kúrenie a ohrievanie úžitkovej vody v pasívnom dome

Pri tepelnom výkone len 2 kW nie je potrebné tradičné vykurovanie so svojim rozvodným systémom. Toto je rozhodujúca výhoda pasívneho domu, pretože táto skutočnosť vedie k tomu, že pasívne domy nie sú drahšie alebo sú len nepodstatne drahšie ako normálne. Dodatočné náklady zateplenia, okien a vetracieho zariadenia sú kompenzované nepotrebnými nákladmi pre zriadenie vykurovacieho systému domu.
Zopakujme si ešte raz čísla: Vychádzajme z energeticky najnevýhodnejšieho stavu voľne stojaceho domu. Obvodová stena by bola zo superhrubostenného prvku baucell s u=0,11 a strecha izolovaná tiež s u=0,08. Dom s vykurovanou plochou 150 m2 by mal mať plochu stien a strechy asi 200 m2. Aká by bola energetická strata domu, ak by bola vonku teplota –10°C?

U-hodnota znamená: Spotreba tepelnej energie na m2 obvodového plášťa pri teplotnom rozdiely 1°C. Ak je teda rozdiel medzi vnútornou a vonkajšou teplotou 30°C, potom potrebuje 1 m2 obvodového plášťa 30x0,11W energie=3,3W. To znamená 660W pre 200 m2. Bez ohľadu na akékoľvek solárne zisky, by 7 osôb, ktoré sa zdržiavajú v objekte, stačilo na vykúrenie domu, pretože jedna osoba vydá 80-100W tepelnej energie! Stačil by aj príkon 7 žiaroviek alebo chladničky a mrazničky.Vetranie s predohrievaným vzduchom

Kúrenie s výpomocou


 
Využívanie obnoviteľných zdrojov
Energeticky úsporné žiarovky a zariadenia

Všetky práva vyhradené. Aktualizované 24/11/2018  WebDesign